הקדמה

 

 

בית ועידת ואנזה

אתר זיכרון ומרכז חינוך

 ההיסטוריה של המקום / אתר הזיכרון

 

הבית שבו שוכן כיום אתר הזיכרון נבנה ב-1915 כווילה של תעשיין ושימש בשנים 1941 – 1945 כבית הארחה וכינוסים של האס-אס. ב-20 בינואר 1942 התקיים בו דיון בהשתתפות חמישה-עשר נציגים בכירים של האס-אס, של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית ושל משרדי ממשלה שונים, בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם ביישום תוכנית המשלוחים וההשמדה של יהודי אירופה.

 מלבד תערוכות מציע אתר הזיכרון אפשרויות פדגוגיות מגוונות למתעניינים בתולדות הרדיפה וההשמדה של יהודי אירופה, בתולדות הנציונל-סוציאליזם, באירועים ההיסטוריים שקדמו לו ובהשפעותיו.