εκπαιδευτικό τμήμα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προσφερόμενη εκπαίδευση και υλικό

   Ο χώρος μνήμης και εκπαίδευσης προσφέρει σε ομάδες νέων και σχολικές τάξεις ποικίλες δυνατότητες να ενημερωθούν για τις διώξεις και τη δολοφονία των Εβραίων της Ευρώπης, την ιστορία του Εθνικοσοσιαλισμού, την προϊστορία και τις συνέπειες του. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη μόνιμη έκθεση με έναν έμπειρο οδηγό ή με μια μικρή ομάδα εργασίας που βρίσκεται υπό την εποπτεία των συνεργατών μας. Σε περίπτωση ενός δικού σας σεμιναρίου μπορείτε να επεξεργαστείτε θέματα τα οποία έχετε επιλέξει οι ίδιοι με την καθοδήγηση μας.
Διοργανώνονται επίσης μέρες μελέτης και σεμινάρια για ενήλικες που μετεκπαιδεύονται σε πολιτικό και επαγγελματικό επίπεδο, για εκπαιδευτές και διδάσκοντες. Το Σπίτι προσφέρει σε μέλη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σεμιναρίων καθώς και ινστιτούτα και φορείς μετεκπαίδευσης, εκδηλώσεις για την εμβάθυνση στην παιδαγωγική των μνημείων και για το αντίστοιχο μάθημα.

Προσφερόμενη εκπαίδευση για σχολικές τάξεις
 
   Οι προσφορές για μαθητές και άλλους νέους περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δραστηριοτήτων. Η παιδαγωγική εργασία με μαθητές και μαθήτριες στο Σπίτι της Διάσκεψης της Βάνζεε δεν έχει στόχο την αντικατάσταση του σχολικού μαθήματος ιστορίας της εθνικοσοσιαλιστικής δίωξης των Εβραίων. Αντιθέτως στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει ο ιστορικός χώρος, ώστε να φωτιστούν σημαντικές πλευρές της γενοκτονίας των Εβραίων παράλληλα με την κατά πρόσωπον αντιπαράθεση με το γεγονός αυτό. Επιπλέον το Σπίτι ως χώρος εκπαίδευσης συμβάλλει μέσω της έκθεσης και των πολυάριθμων διαθέσιμων πηγών και μέσων στην εις βάθος μελέτη.

Προσφερόμενη εκπαίδευση για ενήλικες

   Οι παρουσιάσεις για ενήλικες γίνονται κατά κανόνα στα πλαίσια επαγγελματικών σεμιναρίων. Βασικό θέμα είναι η συμπεριφορά των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες για τις οποίες γίνονται τα σεμινάρια, τον καιρό του Εθνικοσοσιαλισμού. Επιπλέον συζητείται η σημασία που μπορεί να έχει η ιστορία των εθνικοσοσιαλιστικών εγκλημάτων σήμερα.
Στα ειδικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς καταδεικνύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Σπιτιού. Πέραν τούτου υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης των δυνατοτήτων και των προβλημάτων που ενέχει η αντιπαράθεση με τον εθνικοσοσιαλισμό στο σχολικό μάθημα.

 

 


update: 23.06.2017