Η βιβλιοθήκη / συλλογή πολυμέσων

  Η συλλογή πολυμέσων έχει πάρει το όνομα της από τον ιστορικό Joseph Wulf (1912-1974), ο οποίος κατέβαλε φιλότιμες αν και άκαρπες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης με στόχο την έρευνα πάνω στον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Η συλλογή πολυμέσων/ βιβλιοθήκη αποτελείται από μια βιβλιοθήκη αναφοράς με βιβλία και περιοδικά, μια συλλογή ντοκουμέντων σε μικροφίλμ ή μικροφις καθώς και οπτικοακουστικά μέσα. Η βιβλιοθήκη περιέχει βιβλία κατάλληλα για έρευνα, μαρτυρίες αυτόπτων, έργα αναφοράς, αναμνηστικά βιβλία, αναμνήσεις, λογοτεχνία για παιδιά και νέους, λογοτεχνικά έργα καθώς και επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την ιστορία των Εβραίων στην Ευρώπη, τον Αντισημιτισμό, τις διώξεις και γενοκτονίες, τη συγκριτική μελέτη γενοκτονίων, το Εθνικοσοσιαλισμό, τη διαχείριση της Ιστορίας του Εθνικοσοσιαλισμού μετά το 1945 και την παιδαγωγική που αφορά τόπους μνήμης. Ένα μεγάλο μέρος της συλλογής είναι σε άλλες γλώσσες πλην της γερμανικής. Τα οπτικοακουστικά μέσα αφορούν στους ίδιους θεματικούς τομείς που αναφέραμε παραπάνω.

Οnline κατάλογος βιβλιοθήκης