ιστορικά έγγραφα

Έγγραφο εξουσιοδότησης από τον Göring προς τον Heydrich στις 31.07.1941
(LVVA Riga, P1026, opis 1, B 3, Bl. 164)

Επιστολές πρόσκλησης στη Διάσκεψη από τον Heydrich προς τον Martin Luther της 29ης Νοεμβρίου 1941
(PAAA Berlin)

Επιστολές πρόσκλησης στη Διάσκεψη από τον Heydrich προς τον Martin Luther της 8ης Ιανουαρίου 1942
(PAAA Berlin)

Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του Βάνζεε στις 20 Ιανουαρίου 1942

Πρωτόκολλο της συζήτησης "σχετικά με την Τελική Λύση του Εβραϊκού ζητήματος" στις 20 Ιανουαρίου 1942
(PAAA Berlin, R 100857, Bl. 166-180)

Εγκύκλιος από τον Χάιντριχ [Heydrich] προς τους επικεφαλείς και τους επιθεωρητές της Αστυνομίας Ασφαλείας και της SD, τις ομάδες εφόδου στο Βελιγράδι και την Αθήνα και προς τις ομάδες εφόδου A – D σχετικά με την ανάθεση μιας «Ολοκληρωτικής Λύσης του Εβραϊκού Ζητήματος στην Ευρώπη» (25 Ιανουαρίου 1942)
(LVVA Riga, P1026, opis 1, B 3, Bl. 163)

Συνοδευτική επιστολή του Heydrich κατά την αποστολή του πρωτόκολλου της Διάσκεψης προς τον Υφυπουργό Luther (Υπουργείο Εξωτερικών) 26 Φεβρουαρίου 1942