בית ועידת ואנזה

הבית שבו שוכן כיום אתר הזיכרון נבנה ב-1915 כווילה של תעשיין ושימש בשנים 1941 – 1945 כבית הארחה וכינוסים של האס-אס. ב-20 בינואר 1942 התקיים בו דיון בהשתתפות חמישה-עשר נציגים בכירים של האס-אס, של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית ושל משרדי ממשלה שונים, בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם ביישום תוכנית המשלוחים וההשמדה של יהודי אירופה.

 מלבד תערוכות מציע אתר הזיכרון אפשרויות פדגוגיות מגוונות למתעניינים בתולדות הרדיפה וההשמדה של יהודי אירופה, בתולדות הנציונל-סוציאליזם, באירועים ההיסטוריים שקדמו לו ובהשפעותיו.


הנושא המרכזי של הבית הוא ועידת-ונזה שהתכנסה ב-20 בינואר 1942, תרומתה לארגונו ולניהולו של רצח-העם וחלקם של משתתפיה ושל המוסדות שהם ייצגו ברדיפתם וברציחתם של היהודים. ארבעה חדרים מוקדשים לנושא זה (חדרים 10-7). לאחר סקירה קצרה על ההתפתחות ההיסטורית של שנאת היהודים ושל הגזענות (חדר 2), מוצגים זה לצד זה תהליך השתלבותם של היהודים בחברה הגרמנית והאיום שריחף מעל ראשיהם ברפובליקת ויימאר (חדר 3). בהמשך ניתן מידע על האופי התעמולתי של "קהילת העם" (Volksgemeinschaft) מאז 1933, על הדרתם, נישולם ורדיפתם של יהודי גרמניה, וגם על התחזקות התודעה העצמית היהודית. (חדר 4).
הבית, ששימש בית הארחה לאנשי שירות הביטחון של ה-SS (SD) היה ביתם של פושעי המלחמה.  בכמה מן החדרים, המוקדשים למגוון נושאים, ניתן לפגוש ארגונים כגון משטרת-הסדר (Ordnungspolizei), הוורמאכט (חדרים 5 ו-6) והמינהל האזרחי בשטחים הכבושים (חדר 12). מחקרים מקומיים וספרי זיכרון סייעו לשחזר את מהלך הגירושים לגטאות ולמחנות המוות. מהלך זה מוצג מתוך התנהלותו בשלוש ארצות. הקמת הגטאות, תפקידם בריכוז היהודים לפני רציחתם, עבודות הכפייה, חיי היומיום בצל הרעב, החולי והמוות, דרכי הפעולה השונות של דיירי הגטו, חיסולם של הגטאות, הרדיפות והגירוש למחנות המעבר, למחנות הריכוז ולמחנות המוות  – כל אלה מודגמים גם הם (חדר 12). כל מה שהתרחש שם נגלה לעין המתבונן הן במסמכים השונים של מבצעי הפשע והן מנקודת מבטם של הקרבנות. (חדרים 11, 13, 14).
התערוכה בוחנת את מרחב הפעולה של הצופה מן הצד ואת המאבק לחיים של הקרבנות. כדי להעניק שם ופנים למיליוני המעונים והנרצחים, ולו בדוגמה, מוצגים  סיפוריהן של ארבע משפחות (חדר1) שוב ושוב בכמה מן החדרים. ה 'חלון אל הזמן', בעיקר "ההווה של העבר" (החדר האחרון בסיור, חדר 15), משקיף על הניסיונות המשפטיים לנקום בפושעים, על סוגיית השילומים, על מדיניות הזיכרון ועל תרבות הזיכרון. אלה מראים ש- 1945 איננה נקודת סיום. סיפורם של בית ההארחה ושל שירותי הביטחון (SD)  מוצג מחוץ לווילה (חדר 16).
הקטלוג משקף את התערוכה במלואה. הקפדנו להביא תצלומים גדולים ככל האפשר של המוצגים (מסמכים, תמונות, פלקטים וגלויות). לא תמיד היה הדבר אפשרי. אף שבחרנו לקטלוג תבנית גדולה במיוחד, ניסינו שלא להעמיס עליו יותר מדי וגם נהגנו זהירות בהוצאות הכספיות. לכן אנו מציעים תקליטור, שמשלים את הקטלוג. התקליטור כולל בעיקר מסמכים כתובים (באיכות המתאימה להדפסה), מבחר של מוצגים אור-קוליים ותעתיקים וטקסטים מ"תיקי הקריאה". כך ניתן להשתמש במסמכים ובתמונות מן התערוכה גם בפרויקטים לימודיים. באתר האינטרנט של הבית אפשר למצוא את התערוכה במלואה וכן חלקים מתחנות המידע ומן המוצגים האור-קוליים, המעודכנים בקביעות, והפניות להיצע הפדגוגי.