קטלוגים

הזמנות  -  ספרים

+49 - 30 - 80 50 01 27: עם פקס
office[at]ghwk.de עם דואר אלקטרוני

Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden. Katalogbroschüre zur ständigen Ausstellung.
Berlin: Haus der Wannsee-Konferenz 2013, 159 S. mit 160 Fotos und Dokumenten.
ISBN 978-3-9813119-4-5, 7,00 EURO

Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden.
Katalog der ständigen Ausstellung.
Berlin 2008. 224 S., 503 Fotos und Dokumente, 18 Karten.
ISBN 978-3-9808517-7-0, 16,00 EURO

The Wannsee Conference and the genocide of the European Jews.
Accompanying brochure on the permanent exhibition
Berlin: House of the Wannsee Conference 2013, 182 p. with 163 photos and documents.
ISBN 978-3-9813119-5-2, 6,50 EURO.

ועידת ואנזה והשמדת יהודי אירופה
קטלוג התערוכה הקבועה

Berlin, 2007. 204 p.
ISBN 3-9808517-6-1
7,00 EURO