המשתתפים בוועידת ואנזה

ד‫"‬ר יוס‫ף ביהלר

(1904 - 1948)
לשכת המושל הכללי בקראקוב
מזכיר מדינה

(IPN Warszawa)

  אדולף אייכמן

(1962-1906)
המשרד הראשי לביטחון הרייך
מנהל מחלקה
IV B 4

 

 

 ד‫"ר רולנד פרייזלר

(1945-1893)
משרד המשפטים של הרייך‫

מזכיר מדינה

 

 

 ריינהרד היידריך

(1942-1904)
מפקד משטרת הביטחון וה-
SD והמשרד הראשי לביטחון הרייך (RSHA)
ממלא מקום ומושל צבאי בפועל של בוהמיה ומורביה

 

 

 אוטו הופמן

(1982-1896)
ראש המשרד הראשי של ה-
SS
לענייני גזע והתיישבות

 

 

ד‫"ר גרהרד קלופפר

(1987-1905)
לשכת המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית

מנהל מחלקה

 

 

 וילהלם קריצינגר

(1947-1890)
לשכת הקנצלר
מנהל מחלקה

 

 

ד"ר רודולף לנגה

(1945-1910)
מפקד משטרת הביטחון וה-SD

 

 

  ד‫"ר גאורג לייבבראנדט

(1982-1899)
משרד הרייך לשטחים הכבושים במזרח

מנהל מחלקה

 

 

 מרטין לותר

(1945-1895)
משרד החוץ

תת-מזכיר מדינה

 

 

ד‫"ר אלפרד מאייר

(1945-1891)
משרד הרייך לשטחים הכבושים במזרח
מזכיר מדינה

 

 

 היינריך מילר

(1900-?, נעדר מ-1945)
המשרד הראשי לביטחון הרייך
מנהל מחלקה
IV 

 

 אריך נוימן

(1948-1892)
לשכת הממונה על תכנית ארבע השנים
מזכיר מדינה

 

 

ד‫"ר אברהרד שונגארט

(1946-1903)
מפקד משטרת הביטחון וה-SD

בפולין

 

 

ד‫"ר וילהלם שטוקארט

(1953-1902)
משרד הפנים
מזכיר מדינה