ועידת ואנזה

 20 בינואר 1942 – הוועידה

בצהרי 20 בינואר 1942 התקיים בחדר האוכל של בית ההארחה של האס-אס דיון בן כ-90 דקות בהשתתפות נציגים של האס-אס, של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית ושל כמה משרדי ממשלה. את הפגישה זימן מפקד משטרת הביטחון ושירות הביטחון של האס-אס, ריינהרד היידריך. נושא הדיון היה ״הפתרון הסופי של הבעיה היהודית״. מטרתו של היידריך הייתה להשיג הכרה בתפקידו הראשי בארגון המשלוחים ולכלול משרדי ממשלה חשובים ולשכות של המפלגה בהכנות להשמדת יהודי אירופה.

מטרה נוספת של הוועידה הייתה לפתור קונפליקטים בין המנהל האזרחי הגרמני בשטחים הכבושים בפולין וב״אוסטלנד״ ובין מפקדי האס-אס בשטחים הללו. הוועידה הייתה אישור לנצחונו של האס-אס במאבק שהתרחש בשנת 1941 בין הרשויות בשאלה מי ממונה על ״פתרון הבעיה היהודית״. המשתתפים הציעו הצעות והעלו השגות בהתאם לאינטרסים של הרשויות שייצגו, אבל באופן כללי הביעו נכונות לשתף פעולה. כך נהפכו הפקידים הבכירים במנגנון המדינה הגרמנית לשותפים לדבר עבירה.

הסכימה הארגונית המוצגת בחדר המקורי של הוועידה מראה את השתייכותם המוסדית של המשתתפים ואת דרגתם. הסכימה מאשרת את אופי הוועידה כ״דיון בין ראשי מיניסטריונים״, כפי שתואר הכינוס במסמך שנכתב אחרי ועידת ואנזה. ראשי המיניסטריונים הוציאו לפועל את מה שהוחלט לפני כן בדרג הפוליטי הבכיר. לפיכך, הטענה הנפוצה כי בוועידת ואנזה הוחלט על השמדת יהודי אירופה, אינה נכונה. עם זאת, לוועידה יש חשיבות היסטורית גדולה, כי היא שימשה לתיאום הצעדים להרחבת השמדת-העם לכל אירופה כמעט. 

פרוטוקול הדיון

אדולף אייכמן, ראש מדור היהודים (IV B 4) במשרד הראשי לביטחון הרייך (RSHA), כתב פרוטוקול המסכם את תוצאות הדיון. על פי הסיכום הנ״ל גילה היידריך למשתתפים, כי על בסיס ״אישור מוקדם״ מהיטלר עומד לצאת לפועל גירושם של כל יהודי אירופה למזרח-אירופה. הוא הדגיש כי ״ניהול הטיפול בפיתרון הסופי  לבעיה היהודית״ נתון אך ורק בידיו, בלי קשר לגבולות גיאוגרפיים

 

 פרוטוקול ועידת ואנזה מ-20 בינואר 1942 (פקסימיליה)

הפרוטוקול המקורי שמור בארכיון הפוליטי של משרד החוץ, ברלין (מס׳ קטלוגי R 100857. Bl. 166-188)


העמוד הראשון של פרוטוקול ועידת ואנזה

 

 

  המשתתפים בוועידה ב-20 בינואר 1942