ההיסטוריה של המקום

 

הבניין שבו נמצא היום אתר זיכרון ומרכז לימוד נבנה ב 1915 
כווילה של תעשיין ושימש מ 1945-1941 כבית הארחה וכינוסים
של ה SS.

ב 20 בינואר 1942 התנהל בו דיון בהשתתפות חמישה-עשר פקידים בכירים של ה-SS, המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית ומשרדי ממשלה שונים בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם ביישום תכנית המשלוח וההשמדה של יהדות אירופה.

נציגי ה SS דיווחו למזכירי משרדי הממשלה שהשתתפו בישיבה
על פעולות הרצח שבוצעו על ידי עוצבות המבצע החל מאוגוסט 1941 בבריה"מ ועל שיטות השמדה שכבר החלו לפעול. 

הדיון הידוע היום כ"ועידת ואנזה" נוהל על ידי ריינהרד היידריך, מפקד הלשכה הראשית לביטחון הרייך. אדולף אייכמן, המומחה של היידריך לענייני משלוחים, כתב את פרוטוקול הדיון, שנמצא 
ב-1947 בין מסמכי משרד החוץ הגרמני. הפרוטוקול מתעד בבהירות מחרידה את תכנית השמדת כל יהדות אירופה ואת ההשתתפות הפעילה של מערכת הבירוקרטיה הממלכתית ברצח העם היהודי.