Joseph Wulf mediatheek

   De mediatheek is naar de historicus Joseph Wulf (1912-1974) vernoemd, die tevergeefs had geprobeerd een documentatiecentrum voor onderzoek naar het nationaal-socialisme in de villa te openen. De mediatheek/bibliotheek bestaat uit een bibliotheek zonder uitleen met boeken en tijdschriften, audiovisuele media en een documentenverzameling op microfilm en microfiche. De bibliotheek biedt onderzoeksliteratuur, berichten van ooggetuigen, naslagwerken, gedenk-boeken, memoires, kinder- en jeugdliteratuur, literaire werken en vaktijdschriften over de thema’s geschiedenis van de joden in Europa, antisemitisme, vervolging en volkerenmoord, vergelijkend genociden-onderzoek, nationaal-socialisme, omgang met de geschiedenis van het nationaal-socialisme na 1945 en pedagogiek van herinneringscentra. De audiovisuele media behandelen dezelfde thema’s als de boeken en tijdschriften.

De catalogus van de bibliotheek:
http://ghwk-bibliothekskatalog.de/

De catalogus van de Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstättenbibliotheken (AGGB):
http://www.aggb-katalog.de/
      
  De bibliotheek is toegankelijk met de lift.