De oprichting van het herinneringscentrum

  Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Wannseeconferentie in januari 1982 werd op initiatief van de toenmalige burgemeester Richard von Weizsäcker een gedenkplaat aangebracht bij de straat en de villa.

Gedenkplaat

   "In dit huis vond in januari 1942 de beruchte Wannseeconferentie plaats. Als aandenken aan onze joodse medemensen die door de nationaalsocialistische dictatuur omkwamen."

   Dat gedenkbord werd herhaaldelijk beschadigd en ten slotte gestolen. Bij de verjaardag in 1982 zei von Weizsäcker in de villa: "Vandaag is dit huis een buitenverblijf voor scholieren van de Berlijnse wijk Neukölln. Een dergelijke, opvallende gedenkplaat aan de ingang ervan moet herinneren aan de gebeurtenissen hier. Dat dient niet om de kinderen in deze plaats te bezwaren. Het zijn namelijk niet zij, maar wij, de oudere generatie, die de last van die tijd dragen." (Die menschliche Brücke zwischen Juden und Deutschen trägt wieder. Berlijn 1982, blz. 8).

   Eind 1986 richtte de burgemeester een commissie op die plannen voor het ontwerp van een permanente tentoonstelling en een opleidingsprogramma voor een herinneringscentrum moest uitwerken.

   Op 20 januari 1987, op de 45e verjaardag van de Wannseeconferentie, verklaarde de toenmalige DDR-regering: "In Berlijn (West) moet deze dag benut worden om ons af te keren van het steeds toenemende antisemitisme en om de oprichting van een joods museum, dankzij de burgemeester van Berlijn (West), op de fascistische vergaderplaats aan de Wannsee bekend te maken." (Staatssecretaris voor Religieuze aangelegenheden van de DDR, verklaring van 20 januari 1987).

   Op 17 oktober 1990 werd de vzw "Herinneren voor de toekomst - Organisatie van het huis van de Wannseeconferentie" ("Erinnern für die Zukunft - Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz e.V.") opgericht. Op 19 januari 1992 werd het herinnerings- en studiecentrum "Huis van de Wannseeconferentie" officieel geopend.