Vereniging en adviescollege

Vereniging 
   Na een besluit van het huis van afgevaardigden van Berlijn (drukwerk 12/236) werd het "Herinnerings- en studiecentrum van de Wannseeconferentie" opgericht, omdat er in Duitsland nog geen centrale gedenkplaats was voor de slachtoffers van Holocaust.

   De gedenkplaats werd door de vereniging: "Erinnern für die Zukunft  -  Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz" (Herinneren voor de toekomst - vereniging van het huis van de Wannseeconferentie e.V.) gefinancierd uit schenkingen van de deelstaat Berlijn en de Bondsrepubliek Duitsland.

   Het doel van de in 1990 opgerichte vereniging Herinneren voor de toekomst - vereniging van het huis van de Wannseeconferentie e.V (ingeschreven bij kantongerecht Berlijn, VR 10493 Nz) is volgens de statuten:
de bevordering

 • van het herdenken van de slachtoffers van de nationaalsocialistische politiek van de volkerenmoord,
 • van informatie over de nationaalsocialistische misdaad,
 • van de opvoeding naar een democratie en voor de verdediging van de mensenrechten.

   Voor dit doel beschrijft de vereniging de villa aan de Große Wannsee 56-58 (Huis van de Wannseeconferentie) als gedenkplaats en plaats van scholing, met een permanente tentoonstelling en projecten voor politieke ontwikkeling."
(§ 2 van de statuten).

Organen van de vereniging zijn de deelnemersvergadering, het bestuur en het adviescollege (§ 4 van de statuten).
De deelnemersvergadering bepaalt de richtlijnen voor het werk van het huis van de Wannseeconferentie.

Volgens het laatste vrijstellingsbesluit van de belastingdienst voor genootschappen in Berlin van 15 juni 2011 is de vereniging Herinnerings- en opleidingscentrum van de Wannseeconferentie" voor de jaren 2008, 2009 en 2010 erkend als een algemeen nut beogende instelling voor de bevordering van de algemene ontwikkeling en bevordering van begrip tussen volkeren onderling.

NB: De vereniging "Erinnern für die Zukunft e. V." met als vestigingsplaats Bremen heeft niks met de gedenkplaats Huis van de Wannseeconferentie of de Vereniging van algemeen nut van de gedenkplaats te maken.

Leden van de vereniging zijn de:

 • De Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vertegenwoordigd door Dr. Michael Roik
 • de Staat van Berlijn, vertegenwoordigd door de Burgemeester, vertegenwoordigd door Helge Rehders
 • Centrale Raad van Joden in Duitsland door Mark Dainow
 • Joodse Gemeenschap van Berlijn, vertegenwoordigd door de voorzitter Dr. Gideon Joffé
 • het aartsbisdom Berlijn namens de Duitse bisschoppenconferentie, vertegenwoordigd door Dr. Martina Köppen
 • de Evangelische Kerk van Berlijn-Brandenburg - Silezië Oberlausitz vertegenwoordigd door Oberkonsistorialrat Martin Vogel
 • het Historisch museum van Duitsland, vertegenwoordigd door Dr Arnulf Scriba
 • de Deutsches Institut für Menschenrechte.

Voorzitter van de vereniging:
Helge Rehders, Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten, Land Berlin

Adviescollege
Het internationale, wetenschappelijke adviescollege van de vereniging ondersteunt en geeft vakkundig advies aan de vereniging en de gedenk- en vormingsplaats. Tot het adviescollege behoren ten hoogste vijftien natuurlijke personen. Ze worden voor drie jaar gekozen. De leden kunnen worden herkozen. Het adviescollege kiest een voorzitter en een vervangend voorzitter uit zijn midden.

Leden van het adviescollege:

 • Prof. Dr. Frank Bajohr, Institut für Zeitgeschichte, München
 • Frau Deidre Berger, American Jewish Committee
 • Frau Dr. Barbara Distel, München
 • Dr. Detlef Garbe, KZ-Gedenkstätte Neuengamme
 • Frau Lamya Kaddor
 • Frau Cilly Kugelmann, Jüdisches Museum Berlin
 • Prof. Dr. Günter Morsch, Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Oranienburg
 • Dr. Guy Miron, Schechter Institute of Jewish Studies, Jerusalem
 • Frau Karen Polak, Anne Frank Stichting, Amsterdam
 • Prof. Dr. Mark Roseman, Indiana University, Bloomington
 • Frau Dr. Estela Schindel, Universität Konstanz
 • Frau Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum, Zentrum für Antisemitismusforschung Technische Universität Berlin
 • Dr. Marian Turski, Warschau
 • Frau Dr. Annette Weinke, Friedrich-Schiller-Universität, Jena
 • Prof. Dr. Michael Wildt, Humboldt Universität Berlin

  Voorzitter van het adviescollege:
  Prof. Dr. Michael Wildt, HU Berlin