Catalogi van de tentoonstelling

Gelieve bestellingen op (naam, adres, publicaties):

  • per Post: Haus der Wannsee-Konferenz, Am Grossen Wannsee 56-58, D-14109 Berlin
  • per Fax:  030 - 80 50 01 27
  • per e-Mail: office@ghwk.de

Levering zal gebeuren tegen voorschotfactuur plus verzendkosten.

Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden. Katalogbroschüre zur ständigen Ausstellung.

[duitse editie]
Berlin: Haus der Wannsee-Konferenz 2013, 159 S. mit 160 Fotos und Dokumenten.
ISBN 978-3-9813119-4-5, 7,00 EURO

Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden.

Katalog der ständigen Ausstellung.
[duitse editie]
Berlin 2008. 224 S., 503 Fotos und Dokumente, 18 Karten.
ISBN 978-3-9808517-7-0, 16,00 EURO

The Wannsee Conference and the Genocide of the European Jews.

[engels editie]
Berlin: House of the Wannsee Conference 2018, 184 S. mit 163 Fotos und Dokumenten.
ISBN 978-3-9813119-5-2, 7,00 EURO.

La Conferencia de Wannsee y el Genocidio de los Judíos Europeos.

[spaanse editie]
Folleto de la exposición permanente.
Berlin 2007. 86 p., 117 photos y documentos.
5,50 EURO

De Wannsee-Conferentie en de volkerenmoord op de Europese Joden.

[Netherlands edition].
Berlin 2010, 140 p.
5,50 €

La Conferenza di Wannsee e il Genocidio degli Ebrei Europei.

[itaalianse editie] Berlin 2013, 136 S.,
5,50 EURO