Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Domu Konferencji w Wannsee skierowana jest do gimnazjalistów, licealistów, uczniów szkół zawodowych, studentów, jak i do dorosłych.

   Zajęcia dla dorosłych są zwykle zakrojone merytorycznie dla specyficznej grupy zawodowej reprezentowanej przez uczestników. Ich kluczowym tematem są typowe zachowania i reakcje przedstawicieli tej samej grupy zawodowej, z jakiej rekrutują się uczestnicy seminarium w okresie narodowego socjalizmu. Stanowi to punkt wyjścia do dyskusji o znaczeniu historii zbrodni nazistowskich dla nas dzisiaj. W specjalnych seminariach dla nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich dyskutujemy wspólnie nad koncepcją edukacyjną Domu Konferencji w Wannsee. Poza tym zajmujemy się możliwościami i problemami, jakie wynikają podczas omawiania nazizmu na lekcjach szkolnych.

   Oferta dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej obejmuje szeroki wachlarz tematów i form pracy. Praca edukacyjna z uczniami w Domu Konferencji w Wannsee nie ma wcale zastąpić lekcji szkolnych na temat historii nazistowskiego prześladowania Żydów. Tutaj ma przede wszystkim zostać wykorzystana szansa, jaką daje miejsce historyczne, żeby zdobyć wiedzę o istotnych aspektach ludobójstwa Żydów, a jednocześnie poznać własne reakcje emocjonale na konfrontację z tymi zdarzeniami. Dodatkowo nasza instytucja jako miejsce edukacji historycznej umożliwia przez wystawę oraz różnorodne źródła i media, które stoją do dyspozycji odwiedzającym w bibliotece głębsze studiowanie wybranych tematów. Brak przymusów instytucjonalnych jak wytyczne podstawy programowej, granice przedmiotowe czy sztywne ramy czasowe pozwala na metody nauczania i nauki, jakie motywują uczestników warsztatów do aktywnego i samokrytycznego spojrzenia na historię zbrodni nazistowskich i ich oddziaływanie na teraźniejszość.

   Oferta edukacyjna jest przystosowana do wiedzy i oczekiwań uczestników. Dlatego nie ma u nas ani standardowego oprowadzania po wystawie ani standardowych dni studyjnych. Ta uwieńczona do tej pory sukcesem zasada wymaga od opiekuna grupy gotowości do zarezerwowania terminu z dużym wyprzedzeniem oraz do poprzedniego telefonicznego omówienia kwestii merytorycznych seminarium z pracownikiem działu edukacyjnego