Oprowadzajcie się nawzajem

   Warsztaty na wystawie stałej „Oprowadzajcie się nawzajem”
Dla uczniów 3 klasy gimnazjum oraz dla licealistów nadaje się szczególnie metoda pracy w małych grupach uwieńczona „oprowadzaniem się nawzajem” po wystawie stałej. Ta forma pracy wymaga od uczniów samodzielnego wyszukania dwóch źródeł, ich analizy i interpretacji. W ten sposób ogniskują oni uwagę na wybranych przez siebie aspektach ekspozycji, zgłębiają wiedzę na ich temat i wplatają wybrane źródła w kontekst historyczny.  Ta metoda wspomaga umiejętność zbierania nowych informacji na obcojęzycznej wystawie historycznej (opisy są po angielsku i po niemiecku) oraz ich uporządkowania w oparciu o posiadaną wiedzę.

   Po wyjaśnieniu jak skonstruowana jest wystawa, uczniowie dostają 10 minut na samodzielne przejście po interesujących ich salach. Pierwsze wrażenie decyduje niejednokrotnie o tym, którą salę wystawową chcieliby poznać bliżej, a następnie przedstawić ją reszcie grupy. Do wybory stoją następujące obszary tematyczne:
 
- Rasizm i wrogość wobec Żydów (sala 2)
- Integracja i antysemityzm w Republice Weimarskiej (sala 3)
- Polityka rasistowska i prześladowanie Żydów w
   Niemczech w latach 1933-39 (sala 4)
- Wojna i ludobójstwo w Europie wschodniej i
   południowo-wschodniej (sala 5)
- Możliwości działania pod okupacją niemiecką (sala 6)
- Droga do Zagłady Żydów europejskich (sala 7)
- Deportacje (sala 11)
- Getta (sala 12)
- Obozy koncentracyjne i obozy zagłady (sala 13)
- Praca przymusowa i śmierć w obozie (sala 14)

   Uczniowie otrzymują za zadanie przygotować w jednej sali wystawowej krótkiej (5-7 minut) prezentacji dla reszty klasy. Wybór sali należy do uczniów. Pracownicy działu edukacyjnego zwracają przy tym uwagę na to, żeby uczniowie wybrali wystarczająco dużo sal. Ma to uzmysłowić grupie proces pozbawiania Żydów praw, wykluczania ich ze społeczeństwa, zmuszania do opuszczenia Niemiec, pracy przymusowej, aż do ludobójstwa.

   Grupy robocze składające się z 3 do 5 osób otrzymują jako pomoc dydaktyczną językowo zrozumiały tekst wprowadzający do wybranej przez nie sali oraz glosariusz z kluczowymi pojęciami. Celem przygotowania własnego oprowadzania dla całej klasy nie jest reprodukcja faktów, ale znalezienie osobistego dojścia do treści wystawy i wymiana z kolegami na ten temat. Dlatego prosimy uczniów o krótkie wprowadzenie do sali wystawowej oraz o dokładne przedstawienie dwóch dokumentów, które są dla nich szczególnie ważne.

   Po fazie roboczej trwającej 45 do 60 minut uczniowie oprowadzają się nawzajem po „swoich salach”. Pracownik muzeum opiekujący się grupą przejmuje omówienie sali konferencji w Wannsee.