Projekty dla grup polskojęzycznych

  • kilkudniowe seminaria dla nauczycieli
  • kilkudniowe seminaria dla pracowników miejsc pamięci
  • kilkudniowe seminarium dla trenerów Forum Dialogu
  • Między Narodami
  • kilkudniowe seminarium dla studentów medycyny i
  • pielęgniarstwa uniiwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • dni studyjne dla gimnazjalistów
  • dni studyjne dla licealistów
  • dni studyjne dla uczniów w ramach wymiany
  • polsko-niemieckiej