Seminaria dla nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich

   Dom Konferencji w Wannsee proponuje seminaria dla praktykujących nauczycieli, studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz pracowników działów edukacyjnych miejsc pamięci. Seminaria te dotyczą uczenia się w miejscu historycznym. W tym celu zapoznajemy uczestników dokładnie z miejscem pamięci i jego historią, następnie przedstawiamy szczegółowo naszą ofertę edukacyjną i nad nią dyskutujemy. Stwarzamy warunki do nazwania oczekiwań, wątpliwości i obaw uczestników co do wizyty w miejscu pamięci i rozmawiamy o tych problemach w oparciu o nasze doświadczenia w pracy z grupami. Na tym podłożu uczestnicy mogą zadecydować, czy wizyta w miejscu pamięci z ich uczniami ma sens. Planowanie wizyty w miejscu sprawców jest intensywnie omawiane: Jakie formy pracy nadają się dla danej grupy uczniów? Jakie tematy mogą zostać przykładowo poruszone? Jakie specyficzne możliwości metodyczne proponuje Miejsce Pamięci i Centrum Edukacji Historycznej Dom Konferencji w Wannsee? W jaki sposób sensownie przygotować taką wizytę?

   Z drugiej strony seminaria te mają na celu wspólną refleksję nad szkolnym podejściem do narodowego socjalizmu i nad kwestiami koniecznych i możliwych zmian w ramach szkolnych. Nie chodzi tu tylko o przyjęcie wyników i tez najnowszych badań historycznych oraz dyskusję nad nimi. Wychodząc od pytania, jakie cele wiążą się z omawianiem narodowego socjalizmu na lekcjach, zadajemy sobie pytania natury dydaktycznej i rozwijamy koncepcje. Należy przy tym uwzględnić wiek i wiedzę uczniów, przede wszystkim jednak wyniesione z domu czy otoczenia nastawienia. Udane seminarium zależy także od tego, w jakim stopniu uczestnicy artykułują swoje zainteresowanie i dzielą się własnymi doświadczeniami. Z tego względu punkty ciężkości powinny zostać wcześniej ustalone.

   Zajmowanie się narodowym socjalizmem nie może się ograniczać do przyswojenia wiedzy historycznej. Jest to zadanie pedagogiczne, jakie nie powinno być pozostawione jedynie na lekcje historii czy wos-u. Dlatego proponujemy seminaria szkoleniowe również dla nauczycieli innych przedmiotów (języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, biologii, etyki) oraz dla nauczycieli szkół zawodowych rozmaitych kierunków. W trakcie seminariów przedstawiamy sprofilowane podejścia zakrojone na konkretne przedmioty i metodyczne pomysły na lekcje szkolne. Czasami nawiązuje się też współpraca ponad granicami przedmiotowymi.

   Poza tym dzielimy się sugestiami odnośnie projektów i przygotowania dni projektowych, jakie dają uczniom szansę samodzielnego zajmowania się aspektami narodowego socjalizmu np. podczas badania historii lokalnej, biografii itd. W przypadku planowania lekcji muzealnych u nas, albo w zaprzyjaźnionych instytucjach służymy pomocą w pośrednictwie.