Uczestnicy konferencji w Wannsee

Życiorysy uczestników


Biogramy uczestników
 PDF

Dr. Josef Bühler

(1904 - 1948)
Urząd Generalnego Gubernatora w Krakowie
Sekretarz stanuAdolf Eichmann

(1906 - 1962)
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
Szef Referatu IV B 4

Dr. Roland Freisler

(1893 - 1945)
Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeszy
Sekretarz stanu

Reinhard Heydrich

(1904 - 1942)
Szef Policji Bezpieczeństwa i SD
Czynny Protektor Rzeszy w Czechach i na Morawach

Otto Hofmann

(1896 - 1982)
Szef Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS

Dr. Gerhard Klopfer

(1905 - 1987)
Kancelaria partyjna NSDAP
Dyrektor ministerialny

Wilhelm Kritzinger

(1890 - 1947)
Kancelaria partyjna NSDAP
Dyrektor ministerialny

Dr. Rudolf Lange

(1910 - 1945)
Komendant Policji Bezpieczeństwa i SD (KdS)

Dr. Georg Leibbrandt

(1899 - 1982)
Ministerstwo Rzeszy ds. okupowanych Ziem Wschodnich
Dyrektor ministerialny

Martin Luther

(1895 - 1945)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Podsekretarz stanu

Dr. Alfred Meyer

(1891 - 1945)
Ministerstwo Rzeszy ds. okupowanych Ziem Wschodnich
Stały zastępca ministra Rzeszy

Heinrich Müller

(1900 - zaginiony w r. 1945)
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
Szef Urzędu IV Gestapo


Erich Neumann

(1892 - 1951)
Urząd Pełnomocnika ds. planu czteroletniego
Sekretarz stanu

Dr. Eberhard Schöngarth

(1903 - 1946)
Głównodowodzący Policji Bezpieczeństwa i SD (BdS)

Dr. Wilhelm Stuckart

(1902 - 1953)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy
Sekretarz stanu