Utworzenie Miejsca Pamięci

Tablica pamiątkowa
   "W styczniu 1942 roku odbyła się w tym domu słynna Konferencja w Wannsee. Ku czci zamordowanych przez narodowosocjalistyczną dyktaturę żydowskich bliźnich".

   W styczniu 1982 roku z okazji 40 rocznicy Konferencji w Wannsee, z polecenia ówczesnego Rządzącego Burmistrza Berlina Richarda von Weizsäckera, została umieszczona na ulicy i na willi tablica pamiątkowa.

   Tablica ta była wielokrotnie uszkodzona i w końcu została ukradziona. Z okazji rocznicy konferencji w 1982 roku von Weizsäcker powiedział w willi: "Dzisiaj w domu tym znajduje się Szkoła Ludowa berlińskiej dzielnicy Neukölln. Rzucająca się w oczy tablica umieszczona przy wejściu ma przypominać o tym, co się tutaj wydarzyło. Nie stało się tak, aby obarczać dzieci tego domu. Nie one, lecz my, starsi, musimy dźwigać piętno tych czasów." (Zebrane przemówienia Richarda von Weizsäckera: Die menschliche Brücke zwischen Juden und Deutschen trägt wieder. Berlin 1982, s. 8).

   Pod koniec 1986 roku Rządzący Burmistrz powołał komisję, której zadaniem było opracowanie planów koncepcji wystawy stałej i programu edukacyjnego Miejsca Pamięci.

   20 stycznia 1987 roku, w 45 rocznicę Konferencji w Wannsee, ówczesny rząd NRD oświadczył: "W Berlinie (Zachodnim) rocznica ta ma zostać wykorzystana, aby odwrócić uwagę od ciągle rosnącego antysemityzmu i obwieszczeniu burmistrza Berlina (Zachodniego) o utworzeniu Muzeum żydowskiego w faszystowskim Domu Konferencji w Wannsee." (Sekretarz stanu NRD do spraw kościoła, oświadczenie z 20.1.1987 r.).

   17 października 1990 roku utworzono stowarzyszenie "Pamięć dla przyszłości - stowarzyszenie odpowiedzialne za Dom konferencji w Wannsee t.z." ("Erinnern für die Zukunft - Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz e.V."). Miejsce Pamięci i Edukacji Historycznej "Dom konferencji w Wannsee" zostało oficjalnie otwarte 19 stycznia 1992 roku.