Stała ekspozycja

Konferencja w Wannsee i Ludobójstwo na Żydach europejskich

 W pomieszczeniach na parterze willi znajduje się stała ekspozycja „Konferencja w Wannsee i Ludobójstwo na Żydach europejskich” informująca po niemiecku i angielsku o genezie nazistowskiego prześladowania Żydów, o ich wykluczaniu ze społeczeństwa, pozbawieniu praw i wypędzeniu w latach 1933-1939 oraz o przeprowadzonych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej deportacjach, gettoizacji i wymordowaniu Żydów europejskich w całej niemieckiej strefie wpływów.

   Punktem centralnym wystawy jest Konferencja, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku w byłej jadalni willi. Poza tym krótkie teksty wprowadzają w tematykę poszczególnych pomieszczeń wystawy.

Zbrodnicze wydarzenia zostały udokumentowane przez wyciągi z akt sprawców, jak również przez zeznania ofiar, zdjęcia, sekwencje radiowe i filmowe.