Polska wersja dostępna Deutsche barrierefreie Version English accessible version POLSKI DEUTSCH ENGLISH
January 1942
Europe according to page 6 of the Wannsee protocol
A
Territories in column A
B
Territories in column B
Missing territories
Januar 1942
Europa laut Liste
A
Spalte A auf Seite 6
B
Spalte B auf Seite 6
fehlen
Styczeń 1942
Europa według protokołu konferencji w Wannsee
A
Terytoria w kolumnie A
B
Terytoria w kolumnie B
Brakujące terytoria
11.000.000

Statystyka Zbrodnia

Kwestionowanie liczb Eichmanna

20 stycznia 1942
Wannsee,
przedmieście Berlina,
Niemcy

W willi spotkało się piętnastu

wysokich rangą funkcjonariuszy hitlerowskich Niemiec.

Reprezentowali oni Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), a także różne ministerstwa i centralne organy państwa oraz partię nazistowską.

Jedynym celem posiedzenia było omówienie tzw.

ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie

czyli Holokaustu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono dane statystyczne w formie

listy przygotowanej przez Adolfa Eichmanna.

Jako kierownik sekcji do spraw żydowskich w RSHA Eichmann był odpowiedzialny za organizację deportacji.

Odzwierciedlająca antysemicką ideologię lista została ułożona według krajów i obejmowała

przypuszczalną liczbę Żydów

jeszcze żyjących na każdym z wymienionych terytoriów.

Lista miała być precyzyjna,

ale w żadnym wypadku nie była rzetelna.

Mimo to posłużyła do realizacji zbrodniczego celu i została umieszczona na stronie szóstej protokołu konferencji w Wannsee.

Za każdą z tych liczb kryje
się człowiek.

11.000.000
11.000.000

zostanie wziętych pod uwagę około 11 milionów Żydów, która to liczba rozdziela się następująco na poszczególne kraje…”

protokół konferencji w Wannsee

W przebiegu ostatecznego rozwiązania europejskiej kwestii żydowskiej

Kim są ludzie kryjący się za danymi Eichmanna?

11.000.000
Land
Zahl
A.
Altreich131.800
Ostmark43.700
Ostgebiete420.000
Generalgouvernement2.284.000
Bialystok400.000
Protektorat Böhmen und Mähren74.200
Estland– judenfrei –
Lettland3.500
Litauen34.000
Belgien43.000
Dänemark5.600
Frankreich / Besetztes Gebiet165.000
Unbesetztes Gebiet700.000
Griechenland69.600
Niederlande160.800
Norwegen1.300
B.
Bulgarien48.000
England330.000
Finnland2.300
Irland4.000
Italien einschl. Sardinien58.000
Albanien200
Kroatien40.000
Portugal3.000
Rumänien einschl.Bessarabien342.000
Schweden8.000
Schweiz18.000
Serbien10.000
Slowakei88.000
Spanien6.000
Türkei (europ. Teil)55.500
Ungarn742.800
UdSSR5.000.000
Ukraine 2.994.684
Weißrussland aus–
schl. Bialystok
446.484
Zusammen:   über
11.000.000